Cửa Hàng

Hiển thị 1–18 của 69 kết quả

Giảm giá!
Giá chỉ từ : 1,000,000/10kg/ in 1 màu 1 mặt
Giảm giá!
Giá chỉ từ : 1,130,000/10kg/ in 1 màu 1 mặt
Giảm giá!
Giá chỉ từ : 1,150,000/10kg/ in 1 màu 1 mặt
Giảm giá!
Giảm giá!
Giá chỉ từ : 550/cái
Giảm giá!
Giá chỉ từ : 980/cái
Giảm giá!
Giá chỉ từ : 550/cái
Giảm giá!
Giá chỉ từ : 567/cái
Giảm giá!
Giá chỉ từ : 777/cái
Giảm giá!
Giảm giá!
Giá chỉ từ : 40/cái
Giảm giá!
Giá chỉ từ : 890/cái
Giảm giá!
Giá chỉ từ : 890/cái
Giảm giá!
Giá chỉ từ : 890/cái
Giá chỉ từ :560/cái
Giảm giá!
Giá chỉ từ : 590/cái
Giảm giá!
Giá chỉ từ : 550/cái

Sản Phẩm bao bì tiêu biểu được Khởi Phát cung cấp ra thị trường rất đa dạng, chúng tôi xin liệt kê cho quý khách tham khảo. Xin lưu ý, một số hình ảnh chúng tôi lấy tượng trưng chứ không phải hoàn toàn 100% chúng tôi làm. Vì phương trâm của Khởi Phát là “nói không với hàng giả”. Mục đích những hình ảnh sản phẩm đưa lên để minh họa kiểu túi mà chúng tôi có thể sản xuất được khi quý khách có nhu cầu.

Xem thêm:

bao bì Khởi Phát

Công Ty Bao bì Khởi Phát TPHCM

Giảm giá!
Giá chỉ từ : 1,000,000/10kg/ in 1 màu 1 mặt
Giảm giá!
Giá chỉ từ : 1,130,000/10kg/ in 1 màu 1 mặt
Giảm giá!
Giá chỉ từ : 1,150,000/10kg/ in 1 màu 1 mặt
Giảm giá!
Giảm giá!
Giá chỉ từ : 550/cái
Giảm giá!
Giá chỉ từ : 980/cái
Giảm giá!
Giá chỉ từ : 550/cái
Giảm giá!
Giá chỉ từ : 567/cái
Giảm giá!
Giá chỉ từ : 777/cái
Giảm giá!
Giảm giá!
Giá chỉ từ : 40/cái
Giảm giá!
Giá chỉ từ : 890/cái
Giảm giá!
Giá chỉ từ : 890/cái
Giảm giá!
Giá chỉ từ : 890/cái
Giá chỉ từ :560/cái
Giảm giá!
Giá chỉ từ : 590/cái
Giảm giá!
Giá chỉ từ : 550/cái
Giá chỉ từ :75,000/kg
Giá chỉ từ :75,000/kg
Giá chỉ từ :65,000/kg
Giá chỉ từ :65,000/kg
Giá chỉ từ :65,000/kg
Giá chỉ từ :65,000/kg
Giảm giá!
Giá chỉ từ : 1,800,000/kg
Giảm giá!
Giá chỉ từ : 920,000/kg
Giảm giá!
Giá chỉ từ : 770,000/kg
Giảm giá!
Giá chỉ từ : 770,000/kg
Giảm giá!
Giá chỉ từ : 690,000/kg
Giá chỉ từ :1,099/cái
Giảm giá!
Giá chỉ từ : 889/cái
Giá chỉ từ :890/cái
Giảm giá!
Giá chỉ từ : 820/cái
Giảm giá!
Giá chỉ từ : 940/cái
Giá chỉ từ :990/cái
Giá chỉ từ :980/cái
Giảm giá!
Giá chỉ từ : 970/cái
Giảm giá!
Giá chỉ từ : 979/cái
Giảm giá!
Giá chỉ từ : 888/cái
Giảm giá!
Giá chỉ từ : 888/cái
Giảm giá!
Giá chỉ từ : 1,088/cái
Giảm giá!
Giá chỉ từ : 888/cái
Giá chỉ từ :850/cái
Giá chỉ từ :970/cái
Giá chỉ từ :1,099/cái
Giảm giá!
Giá chỉ từ : 1,000/cái
Giá chỉ từ :925/cái
Giảm giá!
Giá chỉ từ : 870/cái
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
Giá chỉ từ :1,000/cái
Giảm giá!
Giá chỉ từ : 999/cái
Giá chỉ từ :888/cái
Giá chỉ từ :999/cái
Giảm giá!
Giá chỉ từ : 777/cái
Giảm giá!
Giá chỉ từ : 12,800/m2
Giảm giá!
Giá chỉ từ : 768/cái
Giảm giá!
Giá chỉ từ : 777/cái
Giảm giá!
Giá chỉ từ : 888/cái
Giảm giá!
Giá chỉ từ : 980/cái
Giảm giá!
Giá chỉ từ : 750,000/kg
Giảm giá!
Giá chỉ từ : 989/cái
Giảm giá!
Giá chỉ từ : 1,045/cái