Bộ lọc

Các bộ lọc đang áp dụng

Hiển thị tất cả 4 kết quả

Sản Phẩm bao bì tiêu biểu được Khởi Phát cung cấp ra thị trường rất đa dạng, chúng tôi xin liệt kê cho quý khách tham khảo. Xin lưu ý, một số hình ảnh chúng tôi lấy tượng trưng chứ không phải hoàn toàn 100% chúng tôi làm. Vì phương trâm của Khởi Phát là “nói không với hàng giả”. Mục đích những hình ảnh sản phẩm đưa lên để minh họa kiểu túi mà chúng tôi có thể sản xuất được khi quý khách có nhu cầu.

Xem thêm:

bao bì Khởi Phát

Công Ty Bao bì Khởi Phát TPHCM

Giảm giá!
1,750,000/ kg ( tối thiểu 10kg )
Giảm giá!
220,000/ kg ( tối thiểu 10kg )
Giảm giá!
1/ 10kg - 25kg / size
Giảm giá!
1/10kg
Giảm giá!
1/10kg
Giảm giá!
Giảm giá!
1/kg
Giảm giá!
1kg
Giảm giá!
1/kg
Giảm giá!
1/ kg
Giảm giá!
Giá Tham Khảo: 1/kg
700,000/10kg
700,000/ 10kg
700,000/10kg
700,000/10kg
700,000/10kg
700,000/10kg
80,000/kg
700,000/ 10kg
700,000/ 10kg
700,000/10kg
Giảm giá!
1/in 1 màu 1 mặt
Giảm giá!
1/ in 1 màu 1 mặt
Giảm giá!
1/ in 1 màu 1 mặt
Giảm giá!
1/màu
Giảm giá!
550/cái
Giảm giá!
1/cái
Giảm giá!
550/cái
Giảm giá!
567/cái
Giảm giá!
777/cái
Giảm giá!
10/cái
Giảm giá!
40/cái
Giảm giá!
1/cái
Giảm giá!
890/cái
Giảm giá!
888/cái
Giảm giá!
890/cái
560/cái
Giảm giá!
1/cái
Giảm giá!
550/cái
880,000/ 10kg
850,000/10kg
700,000/10kg
700,000/10kg
700,000/10kg
700,000/ 10kg
Giảm giá!
1/kg
Giảm giá!
1/kg
Giảm giá!
1/kg
Giảm giá!
1/kg
Giảm giá!
1/kg
1,099/cái
Giảm giá!
889/cái
890/cái
Giảm giá!
820/cái
Giảm giá!
940/cái
990/cái
980/cái
Giảm giá!
1/cái
Giảm giá!
1/cái
Giảm giá!
1/cái
Giảm giá!
1/cái
Giảm giá!
1/cái
Giảm giá!
888/cái
850/cái
970/cái
980/cái
Giảm giá!
1/cái
850/cái
1,088/cái
Giảm giá!
1,000/cái
925/cái
Giảm giá!
970/cái
Giảm giá!
1/cái
Giảm giá!
1/cái
Giảm giá!
1/cái
Giảm giá!
950/cái
1,000/cái
Giảm giá!
999/cái
888/cái
999/cái
Giảm giá!
777/cái
Giảm giá!
12,800/m2
Giảm giá!
768/cái
Giảm giá!
777/cái
Giảm giá!
888/cái
Giảm giá!
980/cái
Giảm giá!
1/kg
Giảm giá!
989/cái
Giảm giá!
1/kg

 

 

Giảm giá!
1/màu
Giảm giá!
1/cái
Giảm giá!
1/cái
Giảm giá!
1/kg