icon tui zipper
Icon Tui nilon

Sản Phẩm bao bì tiêu biểu được Khởi Phát cung cấp ra thị trường rất đa dạng, chúng tôi xin liệt kê cho quý khách tham khảo. Xin lưu ý, một số hình ảnh chúng tôi lấy tượng trưng chứ không phải hoàn toàn 100% chúng tôi làm. Vì phương trâm của Khởi Phát là “nói không với hàng giả”. Mục đích những hình ảnh sản phẩm đưa lên để minh họa kiểu túi mà chúng tôi có thể sản xuất được khi quý khách có nhu cầu.

Xem thêm:

bao bì Khởi Phát

Công Ty Bao bì Khởi Phát TPHCM

Giảm giá!
Giá tham khảo: 1,750,000
Giảm giá!
Giá tham khảo: 220,000
Giảm giá!
Giá tham khảo: 1
Giảm giá!
Giá tham khảo: 1
Giảm giá!
Giá tham khảo: 1
Giảm giá!
Giá tham khảo: 1
Giảm giá!
Giá tham khảo: 1
Giảm giá!
Giá tham khảo: 1
Giảm giá!
Giá tham khảo: 1
Giảm giá!
Giá tham khảo: 1
Giảm giá!
Giá tham khảo: 1
Giảm giá!
Giá tham khảo: 1
Giảm giá!
Giá tham khảo: 700,000
Giảm giá!
Giá tham khảo: 700,000
Giá tham khảo: 700,000
Giá tham khảo: 700,000
Giá tham khảo: 700,000
Giá tham khảo: 700,000
Giá tham khảo: 80,000
Giá tham khảo: 700,000
Giá tham khảo: 700,000
Giá tham khảo: 700,000
Giảm giá!
Giá tham khảo: 1
Giảm giá!
Giá tham khảo: 1
Giảm giá!
Giá tham khảo: 1
Giảm giá!
Giá tham khảo: 1
Giảm giá!
Giá tham khảo: 550
Giảm giá!
Giá tham khảo: 1
Giảm giá!
Giá tham khảo: 550
Giảm giá!
Giá tham khảo: 567
Giảm giá!
Giá tham khảo: 777
Giảm giá!
Giá tham khảo: 10
Giảm giá!
Giá tham khảo: 40
Giảm giá!
Giá tham khảo: 1
Giảm giá!
Giá tham khảo: 890
Giảm giá!
Giá tham khảo: 888
Giảm giá!
Giá tham khảo: 890
Giá tham khảo: 560
Giảm giá!
Giá tham khảo: 1
Giảm giá!
Giá tham khảo: 550
Giá tham khảo: 880,000
Giá tham khảo: 850,000
Giá tham khảo: 700,000
Giá tham khảo: 700,000
Giá tham khảo: 700,000
Giá tham khảo: 700,000
Giảm giá!
Giá tham khảo: 1
Giảm giá!
Giá tham khảo: 1
Giảm giá!
Giá tham khảo: 1
Giảm giá!
Giá tham khảo: 1
Giảm giá!
Giá tham khảo: 1
Giảm giá!
Giá tham khảo: 1
Giảm giá!
Giá tham khảo: 1
Giảm giá!
Giá tham khảo: 1
Giảm giá!
Giá tham khảo: 1
Giảm giá!
Giá tham khảo: 1
Giảm giá!
Giá tham khảo: 888
Giá tham khảo: 850
Giá tham khảo: 970
Giá tham khảo: 980
Giảm giá!
Giá tham khảo: 1
Giá tham khảo: 850
Giá tham khảo: 1,088
Giảm giá!
Giá tham khảo: 1,000
Giá tham khảo: 925
Giá tham khảo: 860
Giảm giá!
Giá tham khảo: 970
Giảm giá!
Giá tham khảo: 1
Giảm giá!
Giá tham khảo: 1
Giảm giá!
Giá tham khảo: 1
Giảm giá!
Giá tham khảo: 950
Giá tham khảo: 1,000
Giảm giá!
Giá tham khảo: 999
Giá tham khảo: 888
Giá tham khảo: 999
Giảm giá!
Giá tham khảo: 777
Giảm giá!
Giá tham khảo: 12,800
Giảm giá!
Giá tham khảo: 768
Giảm giá!
Giá tham khảo: 777
Giảm giá!
Giá tham khảo: 1
Giảm giá!
Giá tham khảo: 980
Giảm giá!
Giá tham khảo: 1
Giảm giá!
Giá tham khảo: 989
Giảm giá!
Giá tham khảo: 1

 

 

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.