Sản Phẩm bao bì tiêu biểu được Khởi Phát cung cấp ra thị trường rất đa dạng, chúng tôi xin liệt kê cho quý khách tham khảo. Xin lưu ý, một số hình ảnh chúng tôi lấy tượng trưng chứ không phải hoàn toàn 100% chúng tôi làm. Vì phương trâm của Khởi Phát là “nói không với hàng giả”. Mục đích những hình ảnh sản phẩm đưa lên để minh họa kiểu túi mà chúng tôi có thể sản xuất được khi quý khách có nhu cầu

1,099
899
890
850
950
990
980
980
990
999
999
1,099
999
850
970
980
1,099
850
1,088
1,100
925
1,000
1,000
888
999
888
1,100
789
888
999
1,000
1,234
998
1,145

 

 

950
850
1,099
1,100
899
980
850
980
970
998
890
990
980
1,099
1,099
999
999
990
850
925
1,088
999
1,100
999
1,000
888
1,000
1,000
888
888