Bao bì đựng khẩu trang / Túi zipper đựng khẩu trang vải – y tế – 3d

930

Túi đựng khẩu trang y tế, vải, 3D dạng màng ghép phức hợp có zipper hoặc dạng túi màng đơn OPP có dán băng keo. Là dạng bao bì dùng cho khẩu trang trong nước và xuất khẩu.
Liên hệ Liên hệ