hướng dương, matca ( mắc ca ), hạt điều, đậu phộng, đậu xanh, đậu đen

Giá chỉ từ :1,000/ DVT ( Cái hoặc Kg )
Giá chỉ từ :560/ DVT ( Cái hoặc Kg )
Giá chỉ từ :890/ DVT ( Cái hoặc Kg )
Giảm giá!
Giá chỉ từ :1,000 980/ DVT ( Cái hoặc Kg )
Giá chỉ từ :1,200/ DVT ( Cái hoặc Kg )